Biz hakda

Guan Guangzhouou Yizheng Packaging Co., Ltd., esasan, Cosmeitc Tube Deri Bejeriş Gaplamak bilen meşgullanýan köp görnüşli material gaplamalarynda ýokary hilli önüm öndürmekde ýöriteleşýär: losyon nasos çüýşesi, inçe duman pürküji çüýşesi, öý kosmetika çüýşesi, Hdpe şampun çüýşesi, PLA Biodegrasiýa edilip bilinýän çüýşe, PE turbalary, PBL turbalary, ABL laminirlenen turba, Howasyz nasos turbasy, Lipgloss turbasy, Massa V wibrasiýa turbalary (göz kremi üçin), Alýumin turbalary, PCR turbalary (Post Consumer Recycled), Şeker turbasy, PET banka gap, PP banka gap .

Kosmetika, derini bejermek, saç salony önümleri, arassalaýyş enjamlary, myhmanhana, luqid, losyon kremi, azyk, derman we beýleki pudaklarda öndürýäris.Önümleriň köpüsi Amerika, Europeewropa, Japanaponiýa we Günorta-Gündogar Aziýa eksport edilýär.

Yizheng, gözleg we gözleg, önümçilik we satuwy 8 ýyllyk hünär tejribesi bilen birleşdirýän müşderä gönükdirilen plastmassa gaplaýyş öndürijisi.

Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin ösüş we dizaýn taýdan ökde. "Birinji derejeli önümleri öndürmek, kämillige ymtylmak" esasynda Yizheng ýokary hilli önümlere, has gowy bahalara, öz wagtynda işlemek wagty we her biri üçin işlemek üçin iň gowy hyzmat edýär Müşderi.Biziň berkligimiz, ynandyrmagyňyz!

unsd (2)

Zawodymyz

unsd (3)

Ofisimiz

Maksadymyz, derini bejermek önümleri, gözellik saç salony we beden ideg önümleri, şahsy ideg önümleri: kosmetika, derini bejermek, önümçilik we ş.m. üçin ygtybarly plastmassa gaplamak bilen üpjün etmek, 100% gyzlyk materialy ulanylýar, berk hil gözegçilik prosedurasy we berk önüm synagy müşderileriň ynamy.Satuwdan soňky hyzmat barada hem alada edýäris we elmydama gowy hilli önümler hödürlemäge we müşderiniň islegini kanagatlandyrmaga synanyşýarys.

Önümlerimiz ýokary çykdajyly, şahsylaşdyrylan dizaýn we täze, çeýe we gönükdirilen täze nesil düşünjesini durmuşa geçirmek artykmaçlyklary bilen Europeewropa we ABŞ, Awstraliýa, Günorta-Gündogar Aziýa we beýleki sebitlere eksport edilýär.

asf

Enjamlar

sf

Enjamlar

wusnd

Enjamlar

Zawodymyz müşderiler bilen "ýeňiş gazanmak, umumy ösüş we durnukly ösüş" iş maksadyna ýetmek üçin tehnologiki ösüşi, hilini ýokarlandyrmagy we kämil dolandyryşy dowam etdirýär.Örän işjeň öndüriji hökmünde her aýda köp sanly täze dizaýn döredýäris, eger gyzyklanýan bolsaňyz, ýakyn günlerde web sahypamyzy barlap bilersiňiz.